Warunki i zasady

Te warunki i zasady wyjaśniają zasady i regulacje dotyczące korzystania z witryny AplikacjaSzpiegowska.pl. Korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację tych warunków i zasad. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami i zasadami, przestań korzystać ze strony AplikacjaSzpiegowska.pl.

Terminologia

Ta terminologia odnosi się do naszych warunków i zasad.

 • Klient, ty i twój: te terminy odnoszą się do osoby korzystającej z naszej strony internetowej i akceptującej nasze warunki i zasady.
 • Nasz, my, sami, operator, firma i nas: te terminy odnoszą się do AplikacjaSzpiegowska.pl.
 • Strona, my i strony: te terminy odnoszą się do nas, klienta lub nas i klienta.

Korzystanie z tych terminów lub innych słów w liczbie mnogiej, pojedynczej, z dużej litery, on, ona lub oni są wymienne z podobnymi odniesieniami.

Cookies

Strona AplikacjaSzpiegowska.pl używa cookies (“ciasteczek”). Twoja wizyta i korzystanie z tej strony potwierdza Twoją zgodę na używanie cookies i tę politykę prywatności. Większość stron internetowych używa cookies, aby zbierać dane użytkowników i poprawić ich ogólne doświadczenie. Niektóre cookies na tej stronie poprawiają jej funkcjonalność i użyteczność dla odwiedzających. Nasi partnerzy reklamowi i partnerscy mogą również używać cookies. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ciasteczek w celu uzyskania dalszych informacji.

Licencja

AplikacjaSzpiegowska.pl i jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do materiałów na tej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa własności intelektualnej, a Ty możesz przeglądać zawartość tej strony internetowej tylko w celach prywatnych, zgodnie z ograniczeniami naszych warunków i postanowień.

Nie możesz:

 • Publikować ponownie zawartości z AplikacjaSzpiegowska.pl
 • Wynajmować, sprzedawać ani sublicencjonować zawartości z AplikacjaSzpiegowska.pl
 • Kopiować, powielać ani reprodukować materiałów z AplikacjaSzpiegowska.pl
 • Rozpowszechniać materiałów z AplikacjaSzpiegowska.pl, chyba że zezwalamy na to w celach redystrybucji.

Zawartość użytkownika

Nie jesteśmy właścicielami żadnych informacji, danych lub materiałów, zwanych zbiorczo zawartością, które udostępniasz podczas korzystania z tej strony internetowej. Dlatego też, jesteś wyłącznie odpowiedzialny za integralność, jakość, dokładność, odpowiedniość, niezawodność, prawa własności intelektualnej lub własność do wykorzystania przesyłanej zawartości.

Możesz przeglądać i monitorować zawartość, którą tworzysz lub przesyłasz za pomocą naszych usług. Udzielasz zgody na kopiowanie, dostęp, przesyłanie, dystrybucję, przechowywanie, zmianę formatu, wykonywanie i wyświetlanie zawartości w celu świadczenia usług.

Nie ograniczając tych gwarancji lub reprezentacji, zastrzegamy sobie prawo, chociaż nie zobowiązanie, do usunięcia lub odmowy jakiejkolwiek zawartości, z naszej własnej decyzji, jeśli uważamy, że narusza ona nasze polityki lub jest oburzająca lub szkodliwa. Ponadto, pozwalasz nam na korzystanie, dostosowywanie, reprodukowanie, publikowanie, modyfikowanie lub dystrybucję zawartości, którą tworzysz lub przechowujesz w celach marketingowych, handlowych lub innych.

Hiperłącza do treści

Te organizacje mogą linkować do naszej strony bez pisemnej zgody:

 • Wyszukiwarki
 • Urzędy państwowe
 • Online katalogi po umieszczeniu naszej strony
 • Organizacje informacyjne

Te organizacje mogą linkować do naszej strony, publikacji lub innych witryn z informacjami, o ile nie wprowadzają w błąd, nie sugerują fałszywie, że popierają, zatwierdzają lub sponsorują witrynę, usługę, produkt lub stronę łączącą. Mogą również linkować do nas, jeśli pasują do kontekstu witryny linkujące.

Możemy zatwierdzić lub rozważyć, według naszego uznania, prośby o linki od tych organizacji:

 • Strony społecznościowe Do.com
 • Źródła biznesowe i konsumenckie, takie jak AARP i Consumer Union, American Automobile Association i Izby Handlowe
 • Grupy lub stowarzyszenia reprezentujące organizacje charytatywne
 • Dystrybutorzy katalogowi online
 • Stowarzyszenia branżowe i instytucje edukacyjne
 • Kancelarie prawne, księgowe i konsultingowe, których klientami są przede wszystkim przedsiębiorstwa.

Portale internetowe

Zatwierdzamy wnioski o linkowanie ze strony takich organizacji po ustaleniu, że:

 • Nie odzwierciedlą nas lub akredytowanych firm w negatywny sposób.
 • Nie mamy niezadowalającej historii z tą organizacją.
 • Korzyści związane z widocznością wynikającą z hiperlinku przeważają nad jego brakiem w kontekście ogólnych danych źródłowych lub są zgodne z treścią redakcyjną newslettera lub podobnych produktów poprawiających misję organizacji.

Organizacje mogą linkować do strony głównej naszej witryny internetowej w celu uzyskania informacji lub publikacji, pod warunkiem że link:

 • Nie jest mylący.
 • Nie sugeruje fałszywie, że linkująca strona, produkty lub usługi są zatwierdzone, sponsorowane lub zatwierdzone.
 • Pasuje do kontekstu strony linkujące.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz linkować do naszej witryny i podaj nazwę, dane kontaktowe i adresy URL, z których chcesz linkować do naszej strony.

Po zatwierdzeniu organizacje mogą linkować do naszej strony w następujący sposób:

 • Korzystając z naszej nazwy firmowej i hiperlinku.
 • Korzystając z adresu URL lub adresu internetowego, do którego chcą się linkować.
 • Korzystając z innych opisów strony internetowej AplikacjaSzpiegowska.pl lub materiału, do którego się linkują, mających sens w formacie lub kontekście treści strony linkujące.

AplikacjaSzpiegowska.pl nie zatwierdza wykorzystywania swojego logo lub dzieł sztuki w celach linkowania bez umowy licencyjnej znaku towarowego.

Rezerwacja praw

Strona internetowa zastrzega sobie prawo i ma wyłączną dyskrecję w sprawie żądania usunięcia linków lub wiersza do naszej witryny, a Ty zgadzasz się, że natychmiast usuniesz je na naszą prośbę. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków i postanowień naszej polityki odnośnie łączenia. Kontynuowanie łączenia z naszą stroną oznacza, że zgadzasz się przestrzegać naszych warunków i postanowień dotyczących łączenia.

Prawa własności intelektualnej odnoszą się do obecnych i przyszłych praw, jakie ustawodawstwo, equity lub statut nadają w zakresie praw autorskich i pokrewnych znaków towarowych, wynalazków, patentów, wzorów przemysłowych oraz dobrego imienia. Obejmują one również prawo do dochodzenia roszczeń o naruszenie, wykorzystanie, innowacje oraz inne prawa własności intelektualnej, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane, w tym wszystkie prawa do składania wniosków i uzyskiwania praw do roszczeń o pierwszeństwo. Takie prawa oraz równoważne lub podobne prawa i ochrony zastępują lub zastąpią je w dowolnym miejscu.

Ta umowa nie przenosi na Ciebie ani na żadną trzecią stronę żadnych praw własności intelektualnej, którymi dysponujemy. Wszelkie prawa, interesy i tytuły do nieruchomości pozostają wyłącznie w rękach operatora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logo i grafiki używane w związku z tą stroną internetową i naszymi usługami mogą być znakami towarowymi stron trzecich.

Korzystanie z tej strony internetowej i usług nie uprawnia Cię do żadnej licencji ani prawa do korzystania lub reprodukowania znaków towarowych stron trzecich lub operatora.

Ograniczenie odpowiedzialności

Zgodnie z obowiązującym prawem, operator, jego dyrektorzy, spółki zależne, agenci, pracownicy, oficerowie, licencjodawcy lub dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności wobec żadnego podmiotu za szkody przypadkowe, pośrednie, karne, specjalne, następstwa lub ukryte spowodowane w ramach teorii odpowiedzialności. Dotyczy to również szkód wynikłych z czynów niedozwolonych, naruszenia umowy, obowiązku ustawowego, rękojmi, zaniedbania lub w inny sposób, nawet gdy strona ponosząca odpowiedzialność była świadoma możliwości takich szkód lub mogła je przewidzieć.

Użytkowanie zabronione

Oprócz innych warunków, AplikacjaSzpiegowska.pl zabrania korzystania z tej strony, jej treści i usług w następujących celach:

 • W celach niezgodnych z prawem.
 • W celu uczestnictwa w nielegalnych działaniach lub zachęcania innych do ich wykonania.
 • W celu naruszenia federalnych, stanowych lub prowincjonalnych praw, przepisów lub miejscowych ustaw.
 • W celu naruszenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych.
 • W celu znęcania się, krzywdzenia, obrażania, szkalowania, oszczerstwa, dyskryminacji lub zastraszania innych.
 • Przesyłanie mylących lub fałszywych informacji.
 • Przesyłanie złośliwego kodu lub wirusów, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie lub działanie strony.
 • Wysyłanie spamu, pharm, phish, spider, pretext, scrape lub craw.
 • W celach niemoralnych lub obscenicznych.
 • Ominięcie lub ingerencja w funkcje zabezpieczeń strony internetowej, usług osób trzecich, produktów lub internetu.

AplikacjaSzpiegowska.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia użytkowania tej strony internetowej i usług z powodu naruszenia celów zabronionych.

Odszkodowanie

Zgadzasz się, że będziesz chronić i rekompensować operatora oraz jego dyrektorów, afiliantów, pracowników, oficerów, licencjodawców, agentów i dostawców od wszelkich strat, odpowiedzialności, szkód lub kosztów poniesionych w związku z lub wynikających z działań osób trzecich. Dotyczy to roszczeń, zarzutów lub żądań dotyczących Twojej zawartości, korzystania z tej witryny lub naszych usług oraz wszelkiego umyślnego postępowania.

Podzielność

Wszystkie ograniczenia i prawa w niniejszej umowie są wiążące i dotyczą tylko wtedy, gdy nie naruszają obowiązującego prawa oraz ograniczone są do czasu niezbędnego, aby nie stały się niezgodne z prawem, niemożliwe do wykonania lub nieważne.

Jeśli część lub postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania, strony mają zamiar zachować pozostałe części lub postanowienia jako element umowy dotyczący danej kwestii. Pozostałe części lub postanowienia pozostaną skuteczne i pełne mocy.

Rozstrzyganie sporów

Ważne postępowania i przepisy prawne będą regulować wykonanie, interpretację i formę niniejszej umowy oraz spory wynikające z niej, bez względu na wybór prawa lub kolizję praw i stosowny zakres.

Właściwym miejscem dla działań dotyczących przedmiotu niniejszej umowy będzie sąd w właściwej jurysdykcji, a Ty zgadzasz się na podleganie jego jurysdykcji. Zrzekasz się prawa do procesu przed ławą przysięgłych w postępowaniach wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych.

Zmiany i poprawki

AplikacjaSzpiegowska.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek lub modyfikacji niniejszych warunków w dowolnym momencie. Takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu. Kontynuowanie wizyty i korzystanie z tej strony oraz naszych usług po wprowadzeniu zmian oznacza, że zgadzasz się na nowe warunki lub poprawki.

Akceptacja naszych warunków

Po przeczytaniu i zrozumieniu, potwierdzasz, że akceptujesz te warunki. Korzystanie z tej strony internetowej lub naszych usług oznacza, że zgadzasz się być związany tymi warunkami. Nie wolno Ci korzystać z tej strony internetowej i naszych usług, jeśli nie zgadzasz się przestrzegać tych warunków.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania, wątpliwości lub sugestie dotyczące naszych warunków.